2019 - 2020

Potřeba rekonstrukce zámku

Po 60 letech užívání bylo třeba provést rekonstrukci zámku. Aby zámek mohl sloužit celoročně, bylo nutné řešit vytápění zámku, havarijní stav kanalizace, elektřiny i vody a snížit vlhkost v ubytovacích prostorách. Na rekonstrukci se podílela firma Redomo a.s. Byla nám přiznána dotace EU na snížení energetické náročnosti objektu pro bydlení. Jsme vděčné za pomoc dalších firem a dobrovolníků. 

Místo žije dál!

2005 - 2019

Malá komunita sester otevírá zámek všem příchozím

V roce 2005 zde Česká katolická charita ukončila provoz a sestry se přestěhovaly do zrekonstruovaného mateřince v Praze Břevnově. Na Hoješíně zůstala malá komunita sester. Dům je otevřen všem, kdo se chtějí zastavit, odpočinout si a načerpat duchovně i fyzicky nových sil. Schází se zde mladí, rodiny, farnosti, jednotlivci i skupiny. Přijíždějí k nám také sociálně znevýhodněné rodiny. Sestry vyučují náboženství v okolí, působí v místním domově pro seniory.

1961 - 2005

Zámek slouží sestrám jako charitní domov

 

Rekonstrukce zámku byla dokončena na konci ledna 1961. V zámku je zřízena kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, v níž jsou zbytky rokokové štukové výzdoby. Začala zde žít komunita sester v domově spravovaného Českou katolickou charitou. I když sestry byly sledovány představiteli tehdejšího komunistického režimu, snažily se žít zasvěcený život naplno a sloužit podle možností i místním obyvatelům.

1958 - 1961

Koupě polorozbořeného zámečku a jeho oprava

Během komunismu byly od roku 1950 zabrány kláštery. Sestry směly pracovat jen v domovech důchodců a u mentálně postižených. Po dovršení důchodového věku musely pracoviště opustit. Sestra Eliška Pretschnerová, naše tehdejší provinciální představená, našla a zakoupila v roce 1958 polorozbořený zámek na Hoješíně a za pomoci pracovníků i sester jej opravila. Po dokončení byla komunisty přinucena budovu odevzdat státu a sestry si ji musely pronajmout.

1750 - 1958

Zámeček v majetku rodin Schönfeldů a Berků z Dubé

Zámek se nachází v obci Hoješín ležící v Železných horách nad levým břehem vodní nádrže Seč. První zmínky o obci jsou z roku 1491. Původně rokokový zámeček nechal  v roce 1750 vystavět Karel Josef Schmiedl ze Schmieden. V polovině 19. století byl úpravou fasády částečně smazán rokokový styl zámečku. Štít objektu a pravděpodobně i tvar střechy pochází z konce 19. století. Na počátku 20. století zámek zpustl.