Zámecká zahrada v zimním odpočinku

Únor 2021

Během únorové brigády pořídil Slávek Knotek z Člověk a víra tyto krásné fotky. Sníh střídal déšť a zima ukazovala, že má stále ještě navrch. Spolu s přírodou se do této zádumčivé nálady ponořily také sochy, kříž i obrazy, které se nachází v zámeckém parku. Nechte se oslovit touto atmosférou, vždyť nedílně patří i k našemu životu. A pak se již těšme na první závan jara, první teplé slunečné paprsky, první kvítky, šum trávy. To vše po zimě přijde, tak jako naše temnoty se naplňují novým světlem. 

Když vše pokryje sníh

Leden 2021

V lednu Železné hory pokryl sníh a začalo k tomu mrznout. Podívejte se, jak to u nás v těchto zimních dnech vypadá nejen z tepla kuchyně, ale přímo v okolí zámečku.

Za ranního svítání

Leden 2021

Probouzející den má svou krásu a je příležitostí k modlitbě a rozjímání. Provází jej ticho a odcházející chlad noci střídá světlo dne. Jak symbolický obraz života a celého stvoření.

Prostor pro ztišení a modlitbu v parku zámku

Květen 2020

Chceme pozvat všechny, kdo k nám přijíždějí, aby se na chvíli zastavili a načerpali nových sil. Park zámku nabízí prostor pro procházku, modlitbu i ztišení. Je možné si zde vykonat soukromou i společnou duchovní obnovu nebo exercicie.

Jednou ze soch v parku je socha sv. Jana Nepomuckého, římskokatolického kněze, mučedníka zpovědního tajemství.

V klidnější části parku je prostor pro modlitbu u kříže nebo křížové cesty. V lesním remízku se nachází socha Panny Marie. Spojení s přírodou a historií vzbuzuje úctu k Bohu i k životu, který je nám dán.

Podél zátok až do Seče

Květen 2021

U přehrady jsou snadno přístupná místa, kde si lze zapůjčit loďku nebo šlapadlo. Je zde také několik osad a dokonce je zde i pláž. Při březích lze potkat mnoho rybářů. Nejklidnější jsou zátoky, ve kterých se na klidné vodě zrcadlí zakotvené lodě. Jejich atmosféra vyzývá k zastavení se a k zaposlouchání se při pohledu na hladinu do zvuku vln.

U přítoku sečské přehrady

Květen 2021

Z Hoješína je pěkná vycházka podél přehrady k jejímu ústí, kde se vlévá řeka Chrudimka. Cesta vede přes Dolní Ves, kolem osady Rackovice a Březinky.

V této jižní přítokové části nesmí lovit rybáři, protože v nízké vodě se třou kapři. Příroda je zde bohatá i na další druhy ryb a živočichů. Staré stromy podél přítoku a mělká bažinatá část přehrady dodávají tomuto místu jedinečný charakter majestátnosti.

Cesta směrem na Klokočov je vhodná i pro rodiny s dětmi, při přechodu přes řeku směrem na Ústupky a zříceninu hradu Oheb je třeba přebrodit brod (viz foto).

Zřícenina hradu Oheb

Květen 2021

Jednou z dominant okolí Hoješína je zřícenina hradu Oheb. Hrad se tyčí nad přehradou Seč a je z něm nádherný výhled na přehradu a okolní krajinu.

Jisté prameny hovoří o jeho založení v 11. století. Ve 12. a 13. století byl jeho držitelem klášter benediktinů z Vilémova. Od roku 1405 byl vlastníkem Ješík z Popovce, později Zmrzlík ze Svojšína. Za husitských válek jej spravoval Hynek Krušina z Lichtemburka a poté Hertvík z Rušínova. Od roku 1455 jej vlastnili Trčkové z Lípy, kteří jej přestavěli. Od roku 1499 byl hrad opuštěn.

Z hradu se zachovaly zbytky hradeb, vstupní brána a některé části dělových bašt. Okolí hradu a svahy přehrady s bohatým porostem jsou přírodní rezervací.

Zámeckým parkem

Květen 2020

K zámeckému parku patří sad, včelín, hospodářské budovy a skalka s květinami a jezírkem. Dýchá historií, když se procházíte pod starými vzrostlými stromy nebo se zastavíte u náhrobní desky nebo erbu. Je prostorem pro setkání, odpočinek, hru i modlitbu. Chtěli bychom, aby prostor zámeckého parku sloužil rodinám i jednotlivcům tak, aby se v něm cítili dobře.

Po lukách, lesích a stráních

Květen 2020

Každé období na Hoješíně má svou vlastní  atmosféru, vůni květin a stromů, zvuk ptactva i zvěře. Tyto fotografie jsou pořízené na jaře, kdy příroda nabývala na síle a slunce dávalo o sobě vědět.

Po cestách a pěšinách

Duben 2020

Cesty jsou symbolem našich všedních i životních cest. Místní cesty umožňují zažít rozhled po krajině i skrytost alejí a lesů. Poskytují dostatek soukromí i bezpečí pro toho, kdo se po nich prochází. V okolí Hoješína jich takových najdeme více, ať už směrem k přehradě, po místních stráních, lesy do sousedních vesnic a osad.

Další stavby v zámeckém parku

Duben 2020

V areálu hoješínského zámku se nachází více budov, které slouží pro ubytování návštěvníků. Každá z nich má svá vlastní specifika. Více informací o naší nabídce ubytování najdete na stránce Chci přijet.

Zimní klid u přehrady

Únor 2020

S nastupující zimou utichá ruch okolo přehrady a i rybáři se stahují do svých domovů. Přehrada je částečně vypuštěná, vytažené loďky čekají na další sezónu. V takové atmosféře je snadné ponořit se do svého nitra a věnovat čas hlubším věcem.

Podzimní krajinou

Říjen 2019

Hoješín se nachází v krajinné oblasti Sečská vrchovina, na jihovýchodní části Železných hor, které jsou součástí Českomoravské vrchoviny. Jde o místo s bohatou a rozmanitou přírodou a výjimečnou geologickou historií. Od roku 2012 je většina Sečské vrchoviny součástí Národního geoparku Železné hory. Fotografie jsou pořízené během podzimní vycházky k přehradě a krajinou v blízkosti Hoješína.

2019 - 2020

Potřeba rekonstrukce zámku

Po 60 letech užívání bylo třeba provést rekonstrukci zámku. Aby zámek mohl sloužit celoročně, bylo nutné řešit vytápění zámku, havarijní stav kanalizace, elektřiny i vody a snížit vlhkost v ubytovacích prostorách. Na rekonstrukci se podílela firma Redomo a.s. Byla nám přiznána dotace EU na snížení energetické náročnosti objektu pro bydlení. Jsme vděčné za pomoc dalších firem a dobrovolníků. 

Místo žije dál!

2005 - 2019

Malá komunita sester otevírá zámek všem příchozím

V roce 2005 zde Česká katolická charita ukončila provoz a sestry se přestěhovaly do zrekonstruovaného mateřince v Praze Břevnově. Na Hoješíně zůstala malá komunita sester. Dům je otevřen všem, kdo se chtějí zastavit, odpočinout si a načerpat duchovně i fyzicky nových sil. Schází se zde mladí, rodiny, farnosti, jednotlivci i skupiny. Přijíždějí k nám také sociálně znevýhodněné rodiny. Sestry vyučují náboženství v okolí, působí v místním domově pro seniory.

1961 - 2005

Zámek slouží sestrám jako charitní domov

 

Rekonstrukce zámku byla dokončena na konci ledna 1961. V zámku je zřízena kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, v níž jsou zbytky rokokové štukové výzdoby. Začala zde žít komunita sester v domově spravovaného Českou katolickou charitou. I když sestry byly sledovány představiteli tehdejšího komunistického režimu, snažily se žít zasvěcený život naplno a sloužit podle možností i místním obyvatelům.

1958 - 1961

Koupě polorozbořeného zámečku a jeho oprava

Během komunismu byly od roku 1950 zabrány kláštery. Sestry směly pracovat jen v domovech důchodců a u mentálně postižených. Po dovršení důchodového věku musely pracoviště opustit. Sestra Eliška Pretschnerová, naše tehdejší provinciální představená, našla a zakoupila v roce 1958 polorozbořený zámek na Hoješíně a za pomoci pracovníků i sester jej opravila. Po dokončení byla komunisty přinucena budovu odevzdat státu a sestry si ji musely pronajmout.

1750 - 1958

Zámeček v majetku rodin Schönfeldů a Berků z Dubé

Zámek se nachází v obci Hoješín ležící v Železných horách nad levým břehem vodní nádrže Seč. První zmínky o obci jsou z roku 1491. Původně rokokový zámeček nechal  v roce 1750 vystavět Karel Josef Schmiedl ze Schmieden. V polovině 19. století byl úpravou fasády částečně smazán rokokový styl zámečku. Štít objektu a pravděpodobně i tvar střechy pochází z konce 19. století. Na počátku 20. století zámek zpustl.