Hoješín, malá obec nedaleko Seče v České republice, je místem, kde se nachází komunita Školských sester sv. Františka. Tyto sestry, které se řídí podle zásad sv. Františka z Assisi, zde žijí, modlí se a pracují. A právě kvůli této komunitě se zde vytvořila skupina lidí nazývaná Hoješínské rodiny.

Hoješínské rodiny vznikly jako skupina lidí, kteří chtějí podporovat řeholní společenství Školských sester sv. Františka a pomáhat s financemi a materiálními potřebami místa. Tato skupina se snaží vytvářet prostředí, které bude přínosem pro obnovu rodin, jednotlivců, skupin i farních společenství.

Členové Hoješínských rodin se snaží podporovat komunitu sester nejen finančně, ale také prakticky. Pomáhají s údržbou budov, se zahradou a s dalšími pracemi, které jsou potřebné pro chod komunity. Snaží se také být součástí duchovního života komunity a účastnit se modliteb a dalších akcí, které se zde konají.

Jedním z hlavních cílů Hoješínských rodin je také pomoc rodinám z celé České republiky. Skupina se snaží vytvořit prostředí, které bude podporovat rodiny v náročných situacích a pomáhat jim najít cestu k duchovní obnově. V rámci tohoto cíle se Hoješínské rodiny snaží organizovat setkání, kurzy a další akce, které mají pomoci rodinám v různých životních situacích.

Pro Hoješínské rodiny je důležité, aby se lidé cítili v komunitě sester vítáni a aby zde našli místo pro svou duchovní obnovu. Skupina se snaží vytvářet atmosféru, která bude přívětivá a která bude podporovat rozvoj duchovního života jednotlivců i rodin.