2021

Naší Prázdninoví hosté. Během prázdnin k nám přijeli na Farní dovolenou z Liberce-Ruprechtic. Sestry pořádali pod vedením Tomáše Margolda a jeho týmu Tábor-Alenka v říši divů. Přijela k nám ze společenství Oázy rodin-domácí církev. Letos jsme poprvé oslavili 1. mezinárodní den seniorů. Sestra Gratia se zúčastnila Křtu, 1. svatého přijímání a biřmování Haničky a navštívili nás Terciáři z Golčova Jeníkova.

Od 18.-20.6. proběhlo víkendové Setkání pro manžele. V červnu jsme zažili také Setkání sester a dovolenou bratří karmelitánů. Na konci školního roku jsme slavili Mši svatou pro děti.

Na začátku června jsme přivítali sestry, kterým je svěřena odpovědnost za jednotlivá řeholní společenství. Tyto sestry se sdružují v Konferenci vyšších představených ženských řeholí, tzv. KVPŽŘ.

Víkendové setkání zde měly Rodiny z Ligy pár páru. Potěšila nás Návštěva hasičů a lidí z Hoješína, kteří si přišli prohlédnout nově zrekonstruovaný zámek a Žehnání Domu sestry Elišky. Fotky nám nafotil Slávek Knotek pro Člověk a víra a jejich plnou galerii najdete zde, zde a zde.

Nová skalka je už osazená levandulemi. Navštívil nás přípravný tým, takže i Tábor se už chystá. A přijela Znovu návštěva z Topasu… po covidové pauze.

Začátkem května jsme se již se tradičně sešly Společně na pouti u sestry Elišky ve Slatiňanech. Připravujeme hřiště pro děti i pro Setkání kluků.

Ovečky velikonočního týdne jsou naší radostí. Bohoslužbu slova pro děti jsme zakončili u oveček. Pro děti byla velkým zážitkem.

Velikonoční programy v rodinách, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota – Modlitba rodin u Božího hrobu, Velikonoční vigilii na Hoješíně jsme prožili společně s místními i s těmi, kdo nás přijeli navštívit. Liturgickými obřady nás provedl otec Jakub Sadílek OFM. 

Naši malí-velcí brigádníci přijíždějí během celého tohoto období, za což vám chceme upřímně poděkovat. Bez vaší pomoci bychom nemohli vytvořit tak pěkné prostředí a radovat se spolu s vámi. Děkujeme a těšíme se, že si k nám přijedete i odpočinout a načerpat nových sil.

Vstoupili jsme do postní doby, kdy se chceme hlouběji setkat s Pánem.

První nakouknutí do domu…. už se to klube. Zveme vás na malou prohlídku některých již upravených prostor zámku – Domu sestry Elišky. Těšíme se, že se toto místo opět naplní rodinami a dětmi, a že budeme opět prožívat společenství.

Vzpomínka na únorové mrazy jsou ukázkou toho, že i v zimě je tady krásně. Naše sestra Faustýna dokonce i běžkovala.

Akce peřiny …. kolik se jich vejde do Loganu???? Na noviciátní praxi na Hoješín přijela sestra Faustýna a spolu se sestrou Dolorosou se pustily do velkého předjarního úklidu. A jak to těm peřinám na vzduchu svědčilo, tak se v nich také potom dobře spalo.

Další příprava Domu sestry Elišky proběhla za účasti několika rodin a hlavně radostné nálady, kterou na svých fotkách zachytil Slávek Knotek z Člověk a víra zde a zde.

Svítání, aneb jak to u nás vypadá za ranního rozbřezku, když se okolní příroda probouzí.

Adorační středy – mše sv. ke cti sv. Josefa je aktivita, kterou bychom se rádi spojili s církví. Letošní rok papež František zasvětil sv. Josefovi. Chceme si v modlitbě více uvědomit jeho úlohu v životě Svaté Rodiny.

Lednová brigáda byla velkolepá. Sjelo s několik rodin a přijely i spolusestry z různých komunit. Stěhoval se a čistil nábytek, lavice do kaple, knihy a mnoho dalších věcí. Během volných chvil jsme si pohrávali s myšlenkou na vytvoření interaktivní Hoješínské cesty, na kterou se můžete v budoucnu těšit.

Leden na Hoješíně jsme prožili pod sněhem. A bylo ho požehnaně.

2020

Maxibrigáda proběhla 12.12.2020. Autorem fotografií je Slávek Knotek. Odkazy naleznete v galerii Člověk a víra zde a zde. 

Ikona Sv. rodiny putovala během adventní a vánoční doby po rodinách v našem okolí. Fotografii z těchto návštěv přikládáme k textu.

Maminky v době mezi „covid vlnami“. V tomto období se nám podařilo opět setkat a prožít společně vzácný čas.

Zámek a pokračování rekonstrukce během podzimu pomalu spěje do poslední fáze.

Podzimní brigády probíhaly především v parku a v okolí zámku. Děkujeme všem, kdo nám pomáhali. 

Pouť ke sv. Františkovi do Golčova Jeníkova. Vydali jsme se na ni na svátek sv. Františka z Assisi 4.10.2020.

Podzimní dřevorubení u nás proběhlo během září a října letošního roku. Prořezali jsme stromy a udělali další úpravy v zámeckém parku.

Jezírko jako nové, vyčištěné a upravené. Jistě ke cti Panny Marie, jejíž socha se u něj nachází.

Brigáda Olešnice proběhla o víkendu 28.-30.8.2020. Autorem fotografií je Slávek Knotek. Odkazy naleznete v galerii Člověk a víra zde a zde. Jejich výběr najdete v naší galerii.

Návštěva od Ancillky z Hostěradic nás navštívila na konci prázdnin.

Rodinky u nás o letošních prázdninách hojně jezdily na dovolenou odpočinout si a načerpat nových sil.

Jubilejní obnova slibů na Pannu Marii Andělskou 2.8.2020. Sestra Gratia obnovila po 25 letech své řeholní sliby. Slavnost proběhla v mateřinci v Praze na Břevnově.

Andílci na podporu Hoješína je nápad sester na podporu úhrady nákladů na rekonstrukci zámku.

Na naší provinční kapitule jsme se setkaly sestry z celé české provincie, abychom posílily naše vztahy a duchovní rozměr našeho společenství.

Komunitní pouť ke kapli sv. Izidora v Mrákotíně jsme podnikli v červenci.

Pěší poutníci ke sv. Zdislavě se v červenci vydali do Křižanova a Jablonného.

Prázdninové činnosti během července se soustředily na péči o zahradu a zámecký park.

Vše na Hoješíně dostává nový kabát, zámek i přírodní plot.

Předprázdninové setkání maminek proběhlo tentokrát venku v zámeckém parku.

Předprázdninové chvály proběhly tradičně třetí čtvrtek v měsíci ve Slatiňanech.

Co přinesl třetí červnový víkend, aneb různá setkání na Hoješíně.

Co přinesl druhý červnový víkend. Proběhl ve znamení pomoci i návštěv.

Hoješínský zámeček v červnu se začal připravovat na novou fasádu, pokládaly se podlahy a dokončovaly různé práce.

Co přinesl první červnový víkend. Nám blízká setkání maminek i rodinná setkání. Na zahradě se plely záhony.

Květen u nás – setkání s Bohem i lidmi. Mariánský měsíc je příležitostí ke společné modlitbě růžence a májovým pobožnostem.

Květen u nás – jak pokračuje stavba. Sundaná fasáda ukazuje historické úpravy stavby a v parku probíhají velké úpravy.

Květen u nás – lidová tvořivost. Pustily jsme se do zahradních prací všeho druhu.

Květen u nás – bohoslužby. Čas na modlitbu a společné slavení liturgie mají v našich životech výhradní místo.

Ovečky na Hoješíně máme teprve pár měsíců, ale jsme moc rády, že jsme mohly poskytnout prostor pro jejich chov.

Rekonstrukce pokračuje, přikládáme aktuální fotografie ze stavby.

Velikonoční program pro ZŠ v Seči proběhl na 1. stupni pod vedením sestry Gratie.

Svědectví o sestře Elišce v Miloticích bylo spojeno s prosbou o finanční pomoc na rekonstukci zámku.

Spolčo mládeže v Ronově nad Doubravou proběhlo za hojného počtu v místní faře.

První jarní brigády probíhaly nejen na zahradě, ale i malovaly jsme i pokoje ve Skleníku.

Vstupujeme do postní doby s cílem prohloubit osobně i ve společenství svůj vztah k Pánu.

Chvály Slatiňany proběhly již tradičně v kapli sester.

Při dětské mši sv. v Heřmanově Městci se zapojujeme do zpěvu spolu s místními farníky.

Tříkrálová sbírka proběhla jako již tradičně i v našem kraji.

Starší fotografie

Starší fotografie z našich akcí najdete v galerii.