Modlitbou za Dům sestry Elišky

Děkujeme za modlitbu za všechny přijíždějící do Domu sestry Elišky. O požehnání pro ně, pro tento dům, pro ty, kdo zde žijí, o ochranu, radost a pokoj, ať na ně všechny sestoupí.

Za dárce a pomocníky sloužíme každý měsíc mši svatou a pamatujeme na ně v našich přímluvách.

Pomocí, brigádou, odbornou prací

Abychom mohli zlepšovat prostředí Domu sestry Elišky, organizujeme občasné brigády. Uvítáme také nabídku pomoci, ať už jde o drobnou, odbornou nebo těžší práci, které nám pomůžete zvládnout.

Příspěvkem na provoz Domu sestry Elišky

Dům sestry Elišky podporuje rodiny a ty, kdo si chtějí přijet odpočinout a načerpat síly. Aby mohl být dům sloužit rodinám a pro aktivity dětí a mládeže, hledáme způsoby pokrytí nákladů na provoz domu. 

Pokud byste rádi přispěli na provoz domu, pošlete jakoukoliv částku na účet číslo: 158752659/0600. Do platby uveďte variabilní symbol číslo: 17501.

Příspěvkem na pobyt rodin s více dětmi

Víme o nelehké finanční situaci některých rodin. Tyto rodiny nedosahují na možnost zaplatit příspěvek na některou z nabízených aktivit Domu sestry Elišky. Proto se je snažíme finančně podpořit.

Pokud byste rádi přispěli na pobyt rodin, pošlete jakoukoliv částku na účet číslo: 158752659/0600. Do platby uveďte tento variabilní symbol číslo: 17502.