prosinec 2023

Svatý Martin a spousta dalších věcí k tomu!

Takovou svatomartinskou jízdu jsme na Hoješíně ještě nezažili! Podívejte se na fotky z průvodu s historickými prvky, jízdu v kočáře a na koni, tvořivé dílničky a spoustu stánků s tradičními výrobky. A s mnoha dalšími a dalšími milými překvapeními, které čekali na malé i velké návštěvníky. Za krásné fotky vděčíme Stanislavovi Knotkovi z Člověk a víra. Odkazy na fotky naleznete:

listopad 2023

Ohlédnutí za létem

Léto bylo plné událostí, setkání a společných prožitků. Fotky z jednotlivých akcí jsme najdete v naší galerii.

Jste u nás vítáni!

září 2023

30. VÝROČÍ SESTRY ELIŠKY

V první májový den jsme si připomněli 30. výročí úmrtí sestry Elišky Pretschnerové. Vzpomínkovou slavností nás provázel P. Jan Paseka, generální vikář královéhradecké diecéze.

Při této příležitosti byla také odhalena dřevořezba sestry Elišky, která je umístěna v areálu zahrady. Sestra Zdislava vzpomínala na některé příběhy ze života sestry Elišky.

květen 2023

Navštívili nás bratři františkáni

Bratři fratniškáni z celé republiky prožili společně několik dní na předkapitulním setkání na Hoješíně, kde jsme se spolu modlili a rozlišovali. Úvodní duchovní obnovu připravil P. Vojtěch Kodet.

leden 2023

Letos jsme tu měli živý betlém

Letos jsme přivítali rodiny s dětmi, abychom společně prožili události spojené s narozením Ježíše Krista. Za krásné fotografie ze setkání vděčíme fotografu Slávku Knotkovi z Člověk a víra.

prosinec 2022

Adventní výstava betlémů a koncert

Malí návštěvníci dalšího ročníku výstavy betlémů v prostorách našeho domu.

Adventní koncert chrámového sboru Vřesovice u Prostějova.

prosinec 2022

Výrobky na podporu Hoješína

Aby mohl dům sloužit všem, snažíme se získat finanční prostředky na jeho provoz prodejem různých výrobků. Na jejich výrobě se také osobně podílíme. Více informací o možnostech pomoci najdete na stránce Chci pomoci a Pomozme nákupem.

Dopis z Domu sestry Elišky všem přátelům a dobrodincům

Milí přátelé a dobrodinci Domu sestry Elišky na Hoješíně,

s pomocí brigádníků jsme dokončili  některé práce okolo domu i v jeho interiéru. Očistili jsme a přestěhovali uskladněný nábytek a kapli jsme připravili pro sloužení bohoslužeb.

Proběhla i dřevorubecká brigáda na prořezání stromů, jiná skupina opravila a nabarvila plot pod zámkem. Při těchto brigádách jsme prožili krásné společenství s rodinami z různých míst republiky.

8.11.2021

Díky vašim darům jsme mohli pořídit dlažbu, skříně do pokojů, židle do přednáškového sálu a drobné vybavení do jednotlivých pokojů. Podařilo se nám také zařídit jídelnu a základní vybavení kuchyně.

Sestry kromě dokončování rekonstrukce slouží v pastoraci, kde se opět zapojují do výuky náboženství a setkávání různých společenství.

Na letní období chystáme tábor a další aktivity. Doufáme, že je budeme moct uskutečnit a že se všem v nově upraveném prostředí bude líbit.

Sestry každý týden adorovaly ke cti sv. Josefa, který je patronem pro letošní rok.

V březnu papež František zahájil „Rok rodiny Amoris laetitia“.  Také my chceme vytvořit prostor, ve kterém by se rodiny mohly setkávat a společně sdílet svou víru.

Velikonoční svátky jsme prožili již v naší kapli. Pokud to opatření dovolí, čekají nás v nejbližší době  víkendové obnovy, duchovní obnova se sestrou Eliškou a  prostor pro exercicie, čas na ztišení a modlitbu. 

Čeká nás kolaudace stavby a žehnání Domu sestry Elišky. Poté se bude moci dům otevřít všem, kdo sem budou chtít přijet.

Pro podporu našeho díla i nadále prodáváme různé produkty. Nově i pohledy a pexeso věnované sestře Elišce. Aktualizovali jsme seznam vybavení, na jehož pořízení nám pomůžete přispět. 

Vyprošujeme vám Boží požehnání a pravidelně za vás obětujeme mši svatou. Těšíme se, až se opět setkáme!

Vaše sestry z Hoješína.

24.4.2021

Stopa delší než jedna generace

Během brigády na nás dýchl kus historie tohoto domu. Ať jeho další příběh je vytvářený s pokorou a otevřeností k těm, kdo sem budou přicházet.

10.1.2021

Vzpomínka na Hoješín

Mons. Mgr. Vladimír Málek

"Pokud jde o Hoješín, mám opravdu velkou radost z prováděné rekonstrukce. Pro mne je to místo mého mládí, dozrávání povolání ke kněžství, přátelství a krásných setkání; duchovní prostor uprostřed čisté přírody Železných hor a v blízkosti vodní nádrže Seč; místo spojené se vzpomínkami na vzácné lidi, ať už sestry, jako byly S.M. Eliška, S.M. Jakoba nebo S.M. Juvenalis, nebo kněží P. František Michálek, P. Ladislav Kubík a další."

16.12.2020