Přiležitost k setkání se s Pánem na každý první pátek…

Od 9 hodin výstavení Nejsvětější svátosti oltářní v 18.15 nešpory, růženec, požehnání v 19 hodin mše svatá